تشریح فعالیت مؤسسه قرآنی بشارت تنکابنتشریح فعالیت مؤسسه قرآنی بشارت تنکابن +

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: تشریح فعالیت های قرآنی روح الله سامخانیان در شهر تنکابن و چگونگی روی آوردن وی به حیطه آموزش قرآن از جمله مواردی است که در مستند «سفیران نور» به آن ها پرداخته شده است.

محفل قرآنی بشارت در تنکابن برگزار می شود

گروه جلسات و محافل: یکصد و سی امین محفل قرآنی ماهانه بشارت شامگاه اول تیرماه سال جاری در شهرستان تنکابن برگزار می شود.

نگاهی به دوره های ترم زمستان مؤسسه بشارت سواد کوه

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: گزارشی اجمالی از فعالیت های دوره زمستان مؤسسه بشارت سوادکوه ارائه می شود.

آزمون قرآنی بشارت 1451 در مؤسسه معراج برگزار شد

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: آزمون قرآنی بشارت 1451 در مؤسسه معراج شهرستان بجنورد برگزار شد.

حضور قرآن آموزان مؤسسه آوای کوثر در طرح قرآنی بشارت «1451»

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: بیش از 50 نفر از قرآن آموزان مؤسسه قرآنی «آوای کوثر» در طرح ملی بشارت 1451 شرکت د.

تلاوت «حمید شاکرنژاد» در یکصد و سی و یکمین محفل قرآنی بشارت

گروه جلسات و محافل: یکصد و سی و یکمین محفل قرآنی بشارت، شام گاه اول مرداد ماه با تلاوت قاری بین المللی قرآن کریم در شهرستان تنکابن برگزار می شود.

اجرای طرح ملی قرآنی بشارت 1451 در مؤسسه نورالمبین

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: مدیرمؤسسه قرآن و عترت نورالمبین، از برگزاری طرح ملی قرآنی بشارت 1451 در استان کرمانشاه خبر داد.

ثبت نام از دوره های زبان آموزی قرآن در غرفه مؤسسه «بشارت»

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: از علاقه مندان به حضور در دوره های زبان آموزی قرآن کریم با عنوان «بشارت» در غرفه این مؤسسه در نمایشگاه قرآن ثبت نام می شود.

ب ایی طرح قرآنی 1451 در مؤسسه لیلةالقدر نور تهران

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: طرح بشارت 1451 با محوریت سوره واقعه در مؤسسه لیلةالقدر نور تهران برگزار می شود.

حضور قرآن آموزان مؤسسه کوثر لردگان در طرح 1451

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: طرح قرآنی ملی بشارت 1451 در شهرستان لردگان از سوی مؤسسه کوثر در حال برگزاری است.

تشریح فعالیت های قرآنی مؤسسه ریحانةالقرآن

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: فعالیت های قرآنی مؤسسه ریحانة القرآن یاسوج تشریح شد.

اجرای طرح 1451 در همدان با 40 مؤسسه مجری

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: طرح قرآنی بشارت 1451 در 40 مؤسسه مجری استان همدان برگزار می شود.

پرسش روز ششم طرح قرآنی «بشارت »

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش ششمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

تشریح فعالیت های قرآنی مؤسسه «اسراء»

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: فعالیت های قرآنی مؤسسه تخصصی فرهنگی قرآن و عترت(ع) اسراء شهرستان مدره تشریح شد.

تشریح فعالیت های قرآنی مؤسسه عشاق ا هرا(س) در ترم جدید

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: مدیر مؤسسه عشاق ا هرا(س) به تشریح فعالیت های قرآنی این مؤسسه در ترم جدید پرداخت.

تشریح فعالیت های قرآنی مؤسسه «فلق نور» اصفهان

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت فلق نور اصفهان، فعالیت های قرآنی خود را تشریح کرد.

طرح بشارت ظرفیت پوشش مستقیم 10 میلیون نفر را دارد

گروه فعالیت های قرآنی: حجت ال والمسلمین محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، طرح ملی – قرآنی بشارت 1451 را نیازمند حمایت بیشتر دانست و گفت: مهم ترین راهبری این طرح قرآنی، فرهنگ سازی و ایجاد سوره محوری است.

حضور مؤسسه فاطمة ا هرا(س) بشیر در طرح ملی بشارت 1451

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: مؤسسه فاطمة ا هرا(س) بشیر استان کرمان در فصل تابستان دوره های متنوعی را برای نوجوانان و جوانان در نظر گرفته است.

پرسش روز هفتم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش هفتمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز پانزدهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش پانزدهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز هجدهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش هجدهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز بیستم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش بیستمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز سیزدهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش سیزدهمبن روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز یازدهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش یازدهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز هشتم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش هشتمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز هفدهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش هفدهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز چهاردهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش چهاردهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز دوازدهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش دوازدهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز شانزدهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش شانزدهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

فعالیت های مؤسسه قرآنی «نورمبین» تشریح شد

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: فعالیت های مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نورمبین اردبیل تشریح شد.

پرسش روز نهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش نهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

پرسش روز دهم طرح قرآنی «بشارت ۱۴۵۱»

گروه فعالیت های قرآنی: پرسش دهمین روز مسابقه پیامکی طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک منتشر شد.

6 تیرماه پایان پاسخگویی به فراخوان طرح ملی قرآنی بشارت

گروه فعالیت های قرآنی: مسئول ستادهماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد مازندران گفت: علاقه مندان به شرکت در طرح ملی قرآنی بشارت باید تا پایان ششم تیرماه سالجاری، به سوالات تدوین شده از محتوای سوره ملک پاسخ دهند.

بشارت 1451؛ بزرگترین رویداد قرآنی رسانه محور/ اختتامیه 10 شهریور

گروه فعالیت های قرآنی: مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و دبیر شورای معارف سیما در نشست خبری تشریح جزئیات اختتامیه طرح قرآنی بشارت 1451 این طرح را بزرگترین رویداد قرآنی رسانه محور دانست.

وم پخش طرح قرآنی «بشارت» به صورت ماهانه

گروه فعالیت های قرآنی: ابوالفضل بهرام پور، مترجم و مفسر قرآن با مؤثر ارزی طرح قرآنی بشارت 1451 گفت: به دلیل تأثیرات مثبت این طرح لازم است که پخش و اجرای آن از صورت فصلی به صورت ماهانه تغییر یابد.

ب ایی مسابقه کدنویسی مبهم در 23 اسفندماه

مسابقه کدنویسی مبهم (spaghetti contest) همزمان با بیست ودومین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران بعنوان معتبرترین کنفرانس علمی کشور در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 23 اسفند ماه جاری در صنعتی شریف برگزار می شود. در طول تاریخ برنامه نویسی، سبکهای مختلفی برای برنامه نویسی ابداع شدند. روش های برنامه نویسی ساخت یافته، پیمانه ای و شی ءگرا از معروفترین سبکهای برنامه نویسی بشمار می آیند. اما پیش از همه آنها نخستین سبک برنامه نویس...

تشریح فعالیت مؤسسه قرآنی بشارت تنکابن