ج زمانبندی هیات های نظارت بر انتخابات شوراها تشریح شدج زمانبندی هیات های نظارت بر انتخابات شوراها تشریح شد

دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: زمان بندی پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی کشور از زمان تشکیل هیات های اجرایی تا پایان انتخابات و اعلام صحت آن، منتشر و در اختیار اعضای هیات های نظارت قرار گرفته است.

اعطای ریاست هیات نظارت بر انتخابات شوراها به رئیس دادگستری اشتباه است

عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه ایجاد دبیرخانه دائمی برای نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها ضروری است، گفت: نمایندگان در حوزه های انتخ ه، باید بر مسائل پیرامون شوراها نظارت داشته باشند.

زمانبندی هیات های نظارت بر انتخابات شوراها تشریح شد/ج

دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای ی شهر و روستا گفت: زمان بندی پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی کشور از زمان تشکیل هیات های اجرایی تا پایان انتخابات و اعلام صحت آن، منتشر و در اختیار اعضای هیات های نظارت قرار گرفته است.

تشریح فرآیند و بررسی صلاحیت ک داهای انتخابات شوراها

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به اینکه مرّ قانون مد نظر هیات های نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد، گفت: قانون انتخابات و دو قانون فرادستی یعنی قانون اساسی و سیاست های ابلاغی ی در جریان نظارت سرلوحه اقدامات این هیات ها قرار دارد.

تایید انتخابات شوراها دربرخی از شهرستان ها و بخش های تهران

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران از تایید انتخابات در شهرستان های شهریار، پاکدشت و دو بخش شریف آباد و چهاردانگه خبر داد و گفت که تصمیم گیری نهایی درباره وضعیت انتخابات شوراها در دو حوزه پرند و کهریزک به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات واگذار شد.

تایید انتخابات شوراها در برخی از شهرستان ها و بخش های تهران با ابطال صندوق و آرای برخی منتخبین

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران از تایید انتخابات در شهرستان های شهریار، پاکدشت و دو بخش شریف آباد و چهاردانگه خبر داد و گفت که تصمیم گیری نهایی درباره وضعیت انتخابات شوراها در دو حوزه پرند و کهریزک به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات واگذار شد.

تایید انتخابات شوراها در برخی از شهرستان ها و بخش های تهران با ابطال صندوق و آرای برخی منتخبین

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران از تایید انتخابات در شهرستان های شهریار پاکدشت و دو بخش شریف آباد و چهاردانگه خبر داد و گفت که تصمیم گیری نهایی درباره وضعیت انتخابات شوراها در دو حوزه پرند و کهریزک به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات واگذار شد

شکایت از هیات نظارت بر انتخابات شوراها به کمیسیون اصل نود

۳۷ در نامه به رئیس مجلس خواستار بررسی عملکرد هیات نظارت بر انتخابات شوراها در کمیسیون اصل ۹۰ و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شدند.

احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان

خانه ملت: عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای ی گفت: باید نظارت بر انتخابات شورای شهری را که در کلان ا برگزار می شود به شورای نگهبان واگذار کنیم. احمد علیرضا بیگی درخصوص امکان واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، اظهار کرد: درخصوص واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان در کمیسیون شوراها مباحثی مطرح می شود.

اولین ابطال انتخابات شوراها

ایسنا: سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای ی شهر و روستا گفت که انتخابات شوراها در شهر منصوریه در استان خوزستان باطل شد. فرهاد تجری اظهار کرد: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بعد از بررسی ها به این نتیجه رسید که بیش از 125 درصد از واجدین شرایط در شهر منصوریه در انتخابات شرکت د. به آن معنا که اگر صددرصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده باشند باز هم در این شهر 25 درصد بیشتر از جمعیت رای داده اند که این روند صحیح نیست. با همین استدلال از نظر ما انتخابات منصوریه بهبهان باطل است.این نخستین بار است که در این دوره از انتخابات شوراها انتخابات یک حوزه باطل می شود.

چمران در تماس با هیات مرکزی نظارت از تایید نتیجه انتخابات شورای تهران شکایت کرد/ بازشماری درصد آراء در هیات اجرایی و نظارت رای نیاورده بود

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به این که درخواست بازشماری درصد آراء در جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها رای نیاورده بود تاکید کرد که رییس هیات نظارت بر این انتخابات در شهرستان تهران نیز چنین ادعایی مطرح نکرده و صرفاً نتایج انتخابات را تایید کرده و درنهایت خبر داد که چمران در تماس با هیات مرکزی نظارت خواستار طرح شکایت از نتایج نهایی شده است

شورای نگهبان می تواند بر انتخابات شوراها نیز نظارت کند/ مجلس در نظارت بر انتخابات شورا دچار مشکل شد

مردم آمل در مجلس با اعلام اینکه اعتقاد ما آن است که شورای نگهبان می تواند بر انتخابات شوراها نیز نظارت داشته باشد، گفت: کار نظارت بر انتخابات شوراها به حدی است که شورای نگهبان اگر بخواهد بدون ساز و کار نظارت کند به مشکل بر می خورد.

جزییات فرآیند بررسی صلاحیت ک داهای انتخابات شوراها

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به اینکه مرّ قانون مد نظر هیات های نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد، گفت: قانون انتخابات و دو قانون فرادستی یعنی قانون اساسی و سیاست های ابلاغی ی در جریان نظارت سرلوحه اقدامات این هیات ها قرار دارد.

نظارت مجلس بر انتخابات شوراها به روش کنونی صحیح نیست/ هزار ک دا برای انتخابات شوراها در استان آذربایجان شرقی

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای ی استان آذربایجان شرقی گفت: مجلس اگر بخواهد بدون ساز و کار و با همین شیوه به نظارت بر انتخابات شوراها بپردازد، مسیر درستی را طی نمی کند و این روش نظارت، صحیح نیست.

جزییات جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با کشور

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای این هیات با کشور جزئیات این جلسه را تشریح کرد.

نظارت مجلس بر انتخابات شوراها نادرست است

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: نظارت بر انتخابات شوراها باید در دست نهادی غیر از مجلس شورای ی باشد.

انتخابات شوراها در یک شهر باطل شد

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از ابطال انتخابات شوراها در یکی از ای استان خوزستان خبر داد.

پرونده انتخابات شوراها بسته شد/ ابطال آراء در 2 حوزه انتخ ه

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از بسته شدن انتخابات شوراها خبر داد.این اظهارات در حالی است که آرای انتخابات شورای شهر تهران بازشماری نشد.

پرونده انتخابات شوراها بسته شد/ ابطال آراء در ۲ حوزه انتخ ه

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از بسته شدن انتخابات شوراها خبر داد.این اظهارات در حالی است که آرای انتخابات شورای شهر تهران بازشماری نشد.

تحقیق و تفحص از هیات نظارت بر انتخابات شوراها کلید بخورد

مردم بروجرد با انتقاد از روند بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات شوراها گفت: هیئت رئیسه مجلس به درخواست تحقیق و تفحص از هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا رسیدگی کند.

ملاک آمار جمعیت در انتخابات شوراها سرشماری سال 95 است

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در 10 هزار شعبه در این دوره گفت: ملاک آمار جمعیت در انتخابات شوراها، براساس سرشماری سال 95 است.

پرونده انتخابات شوراها بسته شد

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از بسته شدن انتخابات شوراها خبر داد.

نتایج شوراهای تهران فردا اعلام می شود

ایسنا: رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران با بیان اینکه تا روز دوشنبه (فردا) نتایج انتخابات شوراها در شهرستان تهران اعلام می شود، گفت: 90 درصد نتایج انتخابات شوراها در استان تهران به جز شهر تهران مشخص شده است که بعد از تایید هیات نظارت از طریق فرمانداری ها اعلام می شود.

مجلس با کدام ابزارها بر انتخابات شوراها نظارت کند؟/ شهرداری تبریز 5 برابر اعتبارات کل استان را در اختیار دارد

خدادادی گفت: مجلس اگر بخواهد بدون ساز و کار و با همین شیوه به نظارت بر انتخابات شوراها بپردازد، مسیر درستی را طی نمی کند و این روش نظارت، صحیح نیست.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها: صلاحیت 692 داوطلب دیگر برای انتخابات شوراها تایید شد

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای ی کل کشور گفت: از میان 5 هزار و 389 شکایت ثبت شده نسبت به رد صلاحیت ها در انتخابات شوراها در کل کشور، دو هزار و 160 پرونده شکایت مورد رسیدگی مجدد قرار گرفتند که 692 مورد تایید صلاحیت و 609 مورد رد...

کدخ : هیات نظارت بر انتخابات شوراها به نظر شورای نگهبان توجه نکرد

سخنگوی شورای نگهبان درباره لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ د ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.

جزئیات ابطال آرای منتخبان شوراها

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعزام بازرسان ویژه به کرمان برای بررسی صحت انتخابات شوراها خبر داد.

توصیه چمران به هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها

همشهری آنلاین: رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر حساسیت کار هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات گفت: امیدواریم هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات که از نمایندگان هستند، بدون توجه به رقیب و سایر مسائل، خداوند را شاهد و ناظر بر قضاوت های خود قرار دهند.

محمودی شاه نشین : پرونده انتخابات شوراها بسته شد

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از بسته شدن انتخابات شوراها خبر داد.

از چمران خواستیم ادعاهایش مبنی بر شائبه در شماراش آرا را ارایه دهد نپذیرفت

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در واکنش به اعتراض چمران به روند شمارش آرا انتخابات شورای شهر تهران گفت: هیات نظارت بر انتخابات شوراها مهدی چمران را دعوت کرد تا بیاید و از نزدیک سیستم را مشاهده کند و سخنان و ادعاهایش را با ما در میان بگذارد، اما نیامد.

بی‎توجهی هیات نظارت بر انتخابات شوراها به نظر شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان درباره لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ د ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.

هیات نظارت بر انتخابات شوراها به نظر شورای نگهبان توجه نکرد

سخنگوی شورای نگهبان درباره لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ د ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.

دیدار اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه

اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه سراسر کشور دیدار و به بهره گیری از این جایگاه معنوی و مردمی در تشویق به حضور در انتخابات شوراها تاکید شد.

انتخابات شوراها تاکنون در هیچ حوزه اخذ رأی ابطال نشده/ ابطال انتخابات شوراها باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه انتخابات شوراها تاکنون در هیچ حوزه اخذ رأی ابطال نشده است، گفت: ابطال انتخابات شوراها در هر شعبه یا صندوق اخذ رأی باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برسد.

درخواست برخی نمایندگان از شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات شوراها!

سید حمیدرضا کاظمی درباره وم اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات شوراها، قطعا باید در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گیرد؛ بنابراین، لازم است در لایحه جامع نظام انتخابات، ایرادات قانون انتخابات شوراها برطرف شود!اما عبدالکریم حسین زاده می گوید گمان نمی کنم در میان نمایندگان مجلس، ی باشد که بخواهد اختیارات نمایندگی خود را کاهش دهد؛ همه این اتفاقات برگرفته از نتایج انتخابات شورای شهر است و به زودی رفع می شود.

زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات شوراها غیر قابل تغییر است/امیدواریم پول های کثیف وارد انتخابات نشود

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات شوراها غیر قابل تغییر است.

شورای سیاستگذاری ائمه همراه با انتخابات شوراها

اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه سراسر کشور دیدار و به بهره گیری از این جایگاه معنوی و مردمی در تشویق به حضور در انتخابات شوراها تاکید شد.

رد صلاحیت 176 داوطلب شوراها در هیات های اجرایی +

رییس ستاد انتخابات استان اسان شمالی از آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در هیات های نظارت خبرداد

توصیه "چمران" به هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها

رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر حساسیت کار هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات گفت: امیدواریم هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات که از نمایندگان هستند، بدون توجه به رقیب و سایر مسائل، خداوند را شاهد و ناظر بر قضاوت های خود قرار دهند.

نظارت بر انتخابات شوراها باید دست نهادی غیر از مجلس باشد

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا:سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با بیان اینکه نظارت مجلس بر انتخابات شوراها صددرصد غلط است، گفت: نظارت بر انتخابات شوراها باید در دست نهادی غیر از مجلس شورای ی باشد. فرهاد...

هیات های نظارت مانع ورود افراد مسئله دار به شوراها می شوند

عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان بوشهر گفت: هیئت های نظارت در راستای افزایش اعتماد عمومی، مانع ورود افراد مسئله دار به شوراها می شوند.

ابطال انتخابات شوراها در منصوریه

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ازابطال انتخابات شوراها در منصوریه خبرداد.

پرونده انتخابات شوراها بسته شد

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از بسته شدن انتخابات شوراها خبر داد.

جزئیات جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با کشور

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای این هیات با کشور جزئیات این جلسه را تشریح کرد.

ملت پشت دیوار رکود مانده اند/ با رأی لرزان رئیس جمهور شد/ نظارت بر انتخابات شوراها مطلوب نیست/ ت در به اه ش نرسید

دبیرکل جبهه پیروان گفت: ساختار نظارتی مجلس برای انتخابات شوراها پایدار نیست و ناظرین آن شناور هستند و همچنین مجلس دفاتر مستقری در استان ها ندارد و به همین دلیل نظارت بر انتخابات شوراها مطلوب نیست.

ابطال آرای 2 شهر محمدیه و بیدستان منوط به نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است

قزوین-ایرنا- رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان قزوین گفت: ابطال آرای انتخابات شوراها در ای محمدیه و بیدستان منوط به نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور است و هیات نظارت بر انتخابات استان قزوین تنها پیشنهاد ابطال انتخابات این 2 حوزه را داده است.

آ ین وضعیت گزارش نهایی بررسی صحت انتخابات شوراها

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای ی شهر و روستا، از اعلام نتیجه نهایی بررسی صحت انتخابات شوراها حداکثر تا هفته آینده خبر داد.

استقرار دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس

سخنگوی کمیسیون شوراها از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران خبر داد.

احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر کلان ا به شورای نگهبان/ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها منع قانون اساسی ندارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای ی گفت: باید نظارت بر انتخابات شورای شهری که در کلان ا برگزار می شود را به شورای نگهبان واگذار کنیم.

انتخابات شوراهای آذربایجان شرقی بدون وجود هیات عالی نظارت برگزار شد

رئیس مستعفی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای ی شهر و روستا استان آذربایجان شرقی گفت: در اعتراض به دخ های هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها استعفا کردیم.

هیات نظارت بر انتخابات شوراها استواری مردم در انتخابات را تبریک گفت

هـیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای ی کل کشور با صدور بیانیه ای از حضور مردم پای صندوق های رای تقدیر و تشکر کرد.

ارجاع شکایت به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها

فرهاد تجری سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در انتخابات ریاست جمهوری بالغ بر ۴۰ میلیون رای دهنده شرکت کرده بودند و در انتخابات شوراها نیز ۳۸ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۸۶۹ رای ماخوذه در کل کشور وجود داشت که از این میزان ۳۶ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۴۵ رای صحیح و یک میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۲۴ رای باطله بود. بیشترین آرا مربوط به استان تهران با ۵ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۹۰ رای، استان اسان رضوی با سه میلیون و ۲۲۶ هزار و ۹۹۱ رای و استان های فارس و اصفهان و مازندران است.به گفته او انتخابات شوراها در ۱۲۴۰ حوزه شهری برگزار شد و غیر از اهواز که اخلالی در جمع بندی وجود داشت، در مابقی تقریبا سرنوشت انتخابات مشخص شد. همچنین در ۱۴۱ شهر نیز انتخابات به شکل مکانیزه و الکترونیکی برگزار شد.او با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۳ شکایت به هیات مرکزی ارجاع شده که ۷۰ مورد آن در حال بازشماری است، گفت: البته این شکایات نسبت به روند نیست؛ بلکه اعتراض به نحوه تجمیع و شمارش آرا است که با بازشماری صندوق به شکل استقرائی یا کامل به این شکایات رسیدگی می شود.

احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر کلان ا به شورای نگهبان/ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها، منع قانون اساسی ندارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای ی گفت: باید نظارت بر انتخابات شورای شهری که در کلان ا برگزار می شود را به شورای نگهبان واگذار کنیم.

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات شوراها را نپذیرفت

دبیرخانه نظارت بر انتخابات شوراها با نظارت مجلس ایجاد می شود و آئین نامه نظارتی آن را نیز تهیه می کند و در مجلس شورای ی این دبیرخانه مستقر می شود.

محمودی شاه نشین: زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات شوراها غیر قابل تغییر است

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات شوراها غیر قابل تغییر است.

برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی در 147 شهر/ 5 هزار صندوق الکترونیکی مازاد بر نیاز تعبیه شده است

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: انتخابات شوراها در 147 شهر به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از ورود افراد با انحرافات و اخلاقی جلوگیری کنند

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان قم گفت هیئت های نظارت از ورود ک داهایی که به جریان های مسئله دار معارض و زاویه دار با نظام وابستگی دارند جلو گیری کنند

مجلس نظارت لازم بر برگزاری انتخابات شوراها را دارد/ گزینه مورد حمایت اصلاح طلبان است

مردم اردکان گفت: جنس انتخابات شوراها متفاوت از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است اما مجلس نظارت کافی و لازم بر برگزاری این انتخابات دارد.

پرونده انتخابات شوراها بدون بازشماری آرای تهران بسته شد

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از بسته شدن انتخابات شوراها خبر داد.این اظهارات در حالی است که آرای انتخابات شورای شهر تهران بازشماری نشد.

نتایج انتخابات شوراها به غیر از اهواز مشخص شده است

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: نتایج انتخابات شوراهای ی شهر و روستا به غیر از اهواز در بقیه جاها تا حدودی مشخص شده است .

دبیرخانه دائمی نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس تشکیل می شود

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: دبیرخانه نظارت بر انتخابات شوراها با نظارت مجلس ایجاد می شود و آئین نامه نظارتی آن را نیز تهیه می کند و در مجلس شورای ی این دبیرخانه مستقر می شود.

واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان؟

دیروز یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر کلان ا به شورای نگهبان خبر داد. موضوعی که البته جدید نیست و بعد از برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه، به تناوب درباره آن سخن گفته شده است.

بررسی شکایات داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس

دنیای اقتصاد: عباسعلی کدخ ، سخنگوی شورای نگهبان از بررسی شکایات داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در نشست چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه این شورا خبر داد. در خبری دیگر، قاسم میرزایی نیکو، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی در 147 شهر خبر داد و گفت: قرار بود مجموعا در 150 شهر انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار شود، اما اکنون در 147 شهر این امکان وجود دارد.

انتخابات شوراها در استان تهران تایید شد

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها گفت که صحت انتخابات شوراها در استان تهران تایید شد.

شهری که انتخابات شورای آن ابطال شد

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از ابطال انتخابات شوراها در یکی از ای استان خوزستان خبر داد.

اخذ آرای بیش از تعداد واجدین در انتخابات شوراها

عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها عنوان داشت: گزارش هایی مبنی بر بالاتر بودن تعداد آرای مأخوذه نسبت به تعداد واجدین شرایط برخی حوزه ها در انتخابات شوراها در حال دریافت است.

میرزایی نکو: هیات نظارت بر انتخابات شوراها استعلام می گیرد اما به گرایش کاری ندارد

هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر همچون شورای نگهبان از مراجع چهارگانه استعلام می گیرند اما در نکته دیگر تفاوت دارند.

بررسی اعتراض نامزدهای انتخابات شوراها در قم

قم- ایرنا- رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای ی استان قم از بررسی اعتراض نامزدهای انتخابات شوراها در قم با حضور معترضین خبر داد.

نامزدهای انتخابات شوراها به تهدید هیات های نظارت استانی برای انصراف دادن توجهی نکنند/ با افراد خاطی برخورد می شود

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا تماس برخی از اعضای هیات های نظارت استانی با نامزدهای شورای شهر و تهدید برای انصراف دادن از انتخابات را تخلف محرز بیان کرد و گفت: این رفتار غیرقانونی است و ما از تمامی داوطلبانی که چنین تماس هایی با آنها گرفته شده، می خواهیم که شکایت خود را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تقدیم کنند.

در هیچ حوزه ای نتیجه نهایی انتخابات شوراها ابطال نشده است/ مورد شکایت واصل شد

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: تاکنون هیچ ابطال نهایی در نتیجه انتخابات شوراهای ی شهر و روستا صورت نگرفته است.

تعیین تکلیف برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از تعیین تکلیف برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها تا ۲ ساعت آینده خبر داد.

برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها در شهر کشور

مسئول فناوری اطلاعات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها در ۱۵۰ شهر کشور خبر داد.

شوراها نباید باشند/باید از ورود افراد شبهه دار در شورا جلوگیری شود

رییس هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها گفت: بر اساس قانون اساسی بدنه اجرایی و نظارتی شوراها نباید خمیر مایه ی باشد.

ابطال آرای منتخبان شورای شهر در برخی ا

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعزام بازرسان ویژه به کرمان برای بررسی صحت انتخابات شوراها خبر داد.

تعیین تکلیف انتخابات پرند و کهریزک در هیات مرکزی نظارت

تهران- رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران گفت: تعیین تکلیف در مورد ابطال انتخابات کهریزک و پرند به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات واگذار شد.

آمادگی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای دریافت گزارش های مردمی

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای ی کشور هفتمین اطلاعیه خود را منتشر کرد.

صحت انتخابات شوراها در تهران تایید شد

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران گفت که صحت انتخابات شوراها در استان تهران تایید شد.

تایید صحت انتخابات شوراها در تهران

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران گفت که صحت انتخابات شوراها در استان تهران تایید شد.

دلیل ابطال صندوق های رای انتخابات شوراها در پارچین

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای ی شهر و روستا دلیل ابطال صندوق های رای انتخابات شوراها در پارچین را تشریح کرد.

تعیین تکلیف برخی حوزه ها منجر به تشکیل جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها شد

فرهاد تجری‏، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از تشکیل جلسه این هیئت برای تعیین تکلیف در مورد انتخابات شوراها در برخی حوزه ها خبر داد.

ج زمانبندی هیات های نظارت بر انتخابات شوراها تشریح شد