معاون اقتصادی و رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شدندمعاون اقتصادی و رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شدند

گروه : حجت ال والمسلمین ، در احکامی آقایان نهاوندیان و واعظی را به ترتیب به عنوان «معاون اقتصادی رئیس جمهور» و «رئیس دفتر رئیس جمهور و س رست نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرد.

چهار حکم انتصاب جدید رئیس جمهور + اسامی

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای، «رئیس دفتر رئیس جمهور و س رست نهاد ریاست جمهوری»، «معاون اقتصادی رئیس جمهور»، «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» را منصوب کرد.

«واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور شد/ ابقای نوبخت و انصاری/ پست جدید معاونت اقتصادی رئیس جمهور برای نهاوندیان

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ریاست دفتر رئیس جمهور و معاونت اقتصادی رئیس جمهور را منصوب کرد.

«واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور شد/ ابقای نوبخت و انصاری/ پست جدید معاونت اقتصادی رئیس جمهور برای نهاوندیان/ تکلیف وزارت علوم مشخص شد

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ریاست دفتر رئیس جمهور و معاونت اقتصادی رئیس جمهور را منصوب کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شد

رئیس جمهور در حکمی محمود واعظی جزء را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و س رست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

«واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور شد

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ریاست دفتر رئیس جمهور و معاونت اقتصادی رئیس جمهور را منصوب کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد +ع

رئیس جمهور به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی و در حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رئیس جمهور» منصوب کرد.

نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد

رئیس جمهور به استناد اصل 124 قانون اساسی و در حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور منصوب کرد.

دستیار ویژه و ۲ دو معاون رییس جمهور منصوب شدند+جزئیات

رییس جمهور در احکام جداگانه ای، سورنا ستاری را به عنوان «معاون علمی و فناوری رییس جمهور» و همچنین حجت ال والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران» منصوب کرد. مسعود نیلی نیز به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی منصوب شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد

رییس جمهور به استناد اصل 124 قانون اساسی و در حکمی ، محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رییس جمهور» منصوب کرد.

رئیس دفتر منصوب شد

رییس جمهور در حکمی "محمود واعظی جزء" را به عنوان "رییس دفتر رییس جمهور و س رست نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرد.

رئیس دفتر منصوب شد +ع

ارتباطات و فناوری اطلاعات ت یازدهم با حکم رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و س رست نهاد ریاست جمهوری شد.

سه زن معاون رئیس جمهور شدند

براساس حکم لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور منصوب شد

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور شد

محمود واعظی، ارتباطات ت یازدهم، به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و س رست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.

جانشین ابتکار را منصوب کرد

رئیس جمهور در حکمی عیسی کلانتری را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست منصوب کرد.

«نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس جمهور شد

رئیس جمهور به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی و در حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رئیس جمهور» منصوب کرد.

نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد

رئیس جمهور در حکمی، محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رئیس جمهور» منصوب کرد.

رئیس جمهور 16 ک نه ت دوازدهم را منصوب کرد

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای، 16 ی را که موفق شدند روز یکشنبه رأی اعتماد مجلس شورای ی را ب کنند، منصوب کرد.

رئیس جمهور ۱۶ ک نه ت دوازدهم را منصوب کرد

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای ۱۶ ی را که موفق شدند روز یکشنبه رأی اعتماد مجلس شورای ی را ب کنند، منصوب کرد.

نوبخت، واعظی، نهاوندیان و انصاری از حکم گرفتند+جزئیات

واعظی به عنوان رییس دفتر رییس جمهور و س رست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد. همچنین نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور منصوب شد.

ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد

رئیس جمهور به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی، در حکمی سورنا ستاری را به عنوان «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» منصوب کرد.

واکنش معاون دفتر رئیس جمهور به اظهارات برخی ائمه

معاون دفتر رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: ملت و ت یکپارچه و متحد، م ع و حافظان امنیتند.

انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: ، رئیس جمهور در حکمی عیسی کلانتری را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد. همچنین رئیس جمهور در حکمی علی اصغر مونسان را به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» منصوب کرد.

مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی شد

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: رئیس جمهور به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی، در حکمی «سورنا ستاری» را به عنوان «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» منصوب کرد.

رئیس جمهور ۱۶ ک نه ت دوازدهم را منصوب کرد

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای ۱۶ ی را که موفق شدند روز یکشنبه رای اعتماد مجلس شورای ی را ب کنند، منصوب کرد.

نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور منصوب شد

خبرگزاری شبستان: رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی و در حکمی، محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رییس جمهور» منصوب کرد.

«نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس جمهور شد

حجت ال رئیس جمهور، محمد نهاوندیان را به سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهوری منصوب...

واعظی کلیددار دفتر رئیس جمهور شد

رییس جمهور در حکمی "محمود واعظی جزء" را به عنوان "رییس دفتر رییس جمهور و س رست نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرد.

چند خبر کوتاه از انتصابات ریاست جمهوری

با حکم رئیس جمهور، محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور منصوب شد.

رئیس جمهور ۱۶ ک نه ت دوازدهم را منصوب کرد

رئیس جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی ایران و در احکام جداگانه ای، 16 ی را که موفق شدند روز یکشنبه رای اعتماد مجلس شورای ی را ب کنند، منصوب کرد.

۱۰حکم انتصاب در ۹ روز؛ ک نه دوازدهم نهایی می شود

رئیس جمهور روز چهارشنبه طی حکمی «معاون علمی و فناوری رییس جمهور» و «دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» را منصوب کرد.

رئیس جمهور ۱۶ ک نه ت دوازدهم را منصوب کرد

گروه : رئیس جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی ایران و در احکام جداگانه ای، ۱۶ ی را که موفق شدند روز یکشنبه رای اعتماد مجلس شورای ی را ب کنند، منصوب کرد.

ع / مراسم اکران خصوصی مستند «مردان ارباب جمشید»

سینماپرس : مراسم اکران خصوصی مستند «مردان ارباب جمشید» به کارگردانی پگاه آهنگرانی و درنا مدنی با حضور رویا تیموریان، طناز طباطبایی، محمود گبرلو، محسن یوسفی، دانش اقباشاوی، کاوه سجادی حسینی، سجاد افشاریان، کاوه صباغ زاده، تینا پاکروان، مصطفی احمدی در موزه سینما برگزار شد.

معاون اقتصادی و رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شدند