نمایشگاه مولتی مدیا به یاد ی آتش نشان تا نمایشگاه های بابک اطمینانی احمد ی 28 افتتاحیه و 52 فرصت گالری گردینمایشگاه مولتی مدیا به یاد ی آتش نشان تا نمایشگاه های بابک اطمینانی احمد ی... / 28 افتتاحیه و 52 فرصت گالری گردی

گالری های شهر تهران، در اولین آدینه اسفند ماه میزبان 28 نمایشگاه جدید با مدیاهای مختلف هنری می شوند.

نمایشگاه مولتی مدیا به یاد ی آتش نشان تا نمایشگاه های بابک اطمینانی محمد هادی فدوی و احمد ی / 28 افتتاحیه و 52 فرصت گالری گردی

گالری های شهر تهران، در اولین آدینه اسفند ماه میزبان 28 نمایشگاه جدید با مدیاهای مختلف هنری می شوند.

از نمایشگاه مولتی مدیا و ع تا پروژه 30 میلیونی گالری ویستا / 16 افتتاحیه و 30 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در 24 شهریورماه میزبان 16 نمایشگاه جدید هستند.

از نمایشگاه مولتی مدیا و ع تا پروژه 30 میلیونی گالری ویستا / 16 افتتاحیه و 30 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در 24 شهریورماه میزبان 16 نمایشگاه جدید هستند.

از نمایشگاه مولتی مدیا و ع تا پروژه 30 میلیونی گالری ویستا / 16 افتتاحیه و 30 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در 24 شهریورماه میزبان 16 نمایشگاه جدید هستند.

تصاویر تکنولوژیک مینیاتورهای سه بعدی تا تلاش برای نمایش اص نقاشی ایران / گالری گردی هنرآنلاین در 5 نمایشگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری اثر، نمایشگاه آثار نیومدیا اشکان حسینی در گالری ایوان، نمایشگاه نقاشی های بابک اطمینانی در گالری دستان دو، نمایشگاه نقاشی های محمد هادی فدوی در گالری بنیاد خیریه بهنام دهش پور و نمایشگاه زیورآلات تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد در گالری گلستان سوژه های این هفته گالری گردی هنرآنلاین هستند.

نمایشگاه نقاشی های بابک اطمینانی در گالری دستان2

نمایشگاه نقاشی های بابک اطمینانی با عنوان "وسعت بنیادی" در گالری دستان 2 افتتاح شد.

مرور آثار درم بخش تا نمایشگاه نقاشی های احمد مرشدلو / 22 افتتاحیه و 46 فرصت گالری گردی

گالری های شهر تهران، در چهارمین آدینه اردیبهشت ماه میزبان 22 نمایشگاه جدید با مدیاهای مختلف هنری می شوند.

یادبود عکاسان برای عباس کیارستمی تا نمایشگاه های نیو مدیا / 18 افتتاحیه و 32 فرصت گالری گردی

گالری های تهران این هفته میزبان 18 نمایشگاه جدید هستند.

یادبود عکاسان برای عباس کیارستمی تا نمایشگاه های نیو مدیا / 18 افتتاحیه و 32 فرصت گالری گردی

گالری های تهران این هفته میزبان 18 نمایشگاه جدید هستند.

یادبود عکاسان برای عباس کیارستمی تا نمایشگاه های نیو مدیا / 18 افتتاحیه و 32 فرصت گالری گردی

گالری های تهران این هفته میزبان 18 نمایشگاه جدید هستند.

افتتاحیه نمایشگاه ع های بابک حقی در گالری مژده

نمایشگاه ع های بابک حقی با عنوان "ضربه دوازدهم" تا 10 آذرماه در گالری مژده ب ا است.

افتتاحیه نمایشگاه ع های بابک حقی در گالری مژده

نمایشگاه ع های بابک حقی با عنوان "ضربه دوازدهم" تا 10 آذرماه در گالری مژده ب ا است.

نمایشگاه آثار حسینعلی ذابحی تا ادامه نمایشگاه های هفته جهانی موزه ها / 27 افتتاحیه و 40 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در نخستین آدینه دادماه میزبان 27 نمایشگاه جدید هستند.

هفته پررونق نمایشگاه های ع تا نمایشگاه های متعدد گروهی نقاشی/ 12 افتتاحیه و 26 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در آدینه 23 تیرماه میزبان 12 نمایشگاه جدید از هنرمندان تجسمی در مدیاهای مختلف می شوند.

هفته پررونق نمایشگاه های ع تا نمایشگاه های متعدد گروهی نقاشی/ 12 افتتاحیه و 26 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در آدینه 23 تیرماه میزبان 12 نمایشگاه جدید از هنرمندان تجسمی در مدیاهای مختلف می شوند.

هفته پررونق نمایشگاه های ع تا نمایشگاه های متعدد گروهی نقاشی/ 12 افتتاحیه و 26 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در آدینه 23 تیرماه میزبان 12 نمایشگاه جدید از هنرمندان تجسمی در مدیاهای مختلف می شوند.

از چیدمان کره ای- فرانسوی تا نمایشگاه سردرهای قدیمی سینما در گالری های تهران / 32 افتتاحیه و 50 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در روز 8 دی ماه میزبان 32 نمایشگاه جدید هستند.

از چیدمان کره ای- فرانسوی تا نمایشگاه سردرهای قدیمی سینما در گالری های تهران / 32 افتتاحیه و 50 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در روز 8 دی ماه میزبان 32 نمایشگاه جدید هستند.

هفته نمایشگاه های عجیب گروهی در گالری های تهران / 11 افتتاحیه و 16 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در اولین مردادماه میزبان 11 نمایشگاه جدید هستند.

هفته نمایشگاه های عجیب گروهی در گالری های تهران / 11 افتتاحیه و 16 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در اولین مردادماه میزبان 11 نمایشگاه جدید هستند.

هفته نمایشگاه های عجیب گروهی در گالری های تهران / 11 افتتاحیه و 16 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در اولین مردادماه میزبان 11 نمایشگاه جدید هستند.

"قصص الانبیا" مهدی حسینی تا نمایشگاه ع های ابراهیم حقیقی / 37 افتتاحیه و 47 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در آ ین آدینه آذرماه میزبان37 نمایشگاه هستند.

"قصص الانبیا" مهدی حسینی تا نمایشگاه ع های ابراهیم حقیقی / 37 افتتاحیه و 47 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در آ ین آدینه آذرماه میزبان37 نمایشگاه هستند.

"قصص الانبیا" مهدی حسینی تا نمایشگاه ع های ابراهیم حقیقی / 37 افتتاحیه و 47 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در آ ین آدینه آذرماه میزبان37 نمایشگاه هستند.

بابک اطمینانی: جوانان امروز عجولند

این روزها نمایشگاه مروری بر آثار بابک اطمینانی نقاش در بنیاد لاجوردی ب است که شامل ارایه اصل و تصویر ۴۷ اثر به همراه بیوگرافی هنرمند است.

نمایش آثاری از منصور قندریز تا نمایشگاه های گروهی متفاوت / 12 افتتاحیه و 24 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در 31 شهریورماه میزبان 12 نمایشگاه جدید هستند.

نمایش آثاری از منصور قندریز تا نمایشگاه های گروهی متفاوت / 12 افتتاحیه و 24 فرصت گالری گردی

گالری های تهران در 31 شهریورماه میزبان 12 نمایشگاه جدید هستند.

سو رایز گالری ها برای هنردوستان / از نمایشگاه حسین والامنش و کامبیز درم بخش تا محمدعلی بنی اسدی و فرشید ملکی/ 23 افتتاحیه و 37 فرصت گالری گردی ?

گالری های تهران روز 5 آبان ماه میزبان نمایشگاه های جدید نقاشی، مجسمه و چیدمان هستند.

سو رایز گالری ها برای هنردوستان / از نمایشگاه حسین والامنش و کامبیز درم بخش تا محمدعلی بنی اسدی و فرشید ملکی/ 23 افتتاحیه و 37 فرصت گالری گردی ?

گالری های تهران روز 5 آبان ماه میزبان نمایشگاه های جدید نقاشی، مجسمه و چیدمان هستند.

سو رایز گالری ها برای هنردوستان / از نمایشگاه حسین والامنش و کامبیز درم بخش تا محمدعلی بنی اسدی و فرشید ملکی/ 23 افتتاحیه و 37 فرصت گالری گردی ?

گالری های تهران روز 5 آبان ماه میزبان نمایشگاه های جدید نقاشی، مجسمه و چیدمان هستند.

از نمایشگاه های خیریه برای ک ن و ز له زدگان تا سالانه هنر دیجیتال / 28 افتتاحیه و 44 فرصت گالری گردی

گالری های تهران روز 10 آذرماه میزبان 28 نمایشگاه جدید هستند.

از نمایشگاه های خیریه برای ک ن و ز له زدگان تا سالانه هنر دیجیتال / 28 افتتاحیه و 44 فرصت گالری گردی

گالری های تهران روز 10 آذرماه میزبان 28 نمایشگاه جدید هستند.

از نمایش آثار معصومه مظفری تا نمایشگاه گروهی "هواس انگیز" / 25 افتتاحیه و 46 فرصت گالری گردی

گالری های تهران 17 آذرماه میزبان 25 نمایشگاه جدید هستند.

تصاویر جدیدی از سامسونگ گل ی اس 8 پلاس با نمایشگر 6 اینچی منتشر شد

دیروز تصویری از گوشی پرچم دار سامسونگ گل ی اس 8 (galaxy s8) به بیرون درز کرد و امروز هم تصاویری از برادر بزرگتر این گوشی یعنی سامسونگ گل ی اس 8 پلاس (galaxy s8 plus) روی شبکه اجتماعی چینی weibo منتشر شدند. همانند رندرهای اولیه منتشر شده از این دستگاه، این تصاویر هم گل ی اس ۸ پلاس را با نمایشگر […] تصاویر جدیدی از سامسونگ گل ی اس 8 پلاس با نمایشگر 6 اینچی منتشر شد دیجی رو

نمایشگاه مولتی مدیا به یاد ی آتش نشان تا نمایشگاه های بابک اطمینانی احمد ی 28 افتتاحیه و 52 فرصت گالری گردی