ک دای جبهه مردمی معرفی شدند اسامیاسامی نهایی ک داهای جبهه مردمی

۱۴ نامزد برتر جبهه مردمی نیروهای انقلاب که در رای گیری اولین مجمع عمومی این جبهه اکثریت آرا را ب د ، معرفی شدند.

ک دای جبهه مردمی معرفی شدند + اسامی

اسامی ۲۲ نفر از ک داهای جبهه مردمی که باید مورد رای اعضا برای ریاست جمهوری قرار گیرند، اعلام شد.

لیست اولیه و 14 نفره جبهه مردمی برای انتخابات ریاست جمهوری

اسامی ۱۴ نامزد برتر جبهه مردمی نیروهای انقلاب که در انتخابات اولین مجمع عمومی انتخاب شدند به ترتیب الفبا منتشر شد.اسامی ۱۴ ک دای برتر ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب که توسط اعضای مجمع عمومی این جبهه در تاریخ ۵ اسفندماه انتخاب شدند، مشخص شد.اسامی...

21 ک دای جبهه نیروهای انقلاب ی معرفی شدند+ اسامی

به گزارش رجانیوز، ک داهای ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند که اسامی به شرح ذیل است:1- مهرداد بذ اش2-سعید جلیلی3-حمیدرضا حاجی بابایی4- محمد خوش چهره5-مسعود زری بافان6-عزت الله...

21 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند+ اسامی

ک داهای ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند.

مذاکره با ک داهای شاخص جبهه مردمی آغاز شد

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی گفت شورای مرکزی جبهه مردمی با ک داهای شاخص این جبهه مذاکره می کند تا برنامه آنها را اخذ کند تا در نهایت هر کدام که حاضر به همکاری شدند به مجمع عمومی معرفی شوند

اسامی نهایی نامزدهای حائز اکثریت آرا در جبهه مردمی مشخص شد

اسامی ۱۴ نامزد برتر انتخابات ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب که در اولین مجمع عمومی انتخاب شدند به ترتیب حروف الفبا مشخص شد.

اعضای هیات رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی مشخص شدند+ اسامی

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی این جبهه اسامی اعضای منتخب هیأت رئیسه را اعلام کرد.

اسامی ک دای حائز اکثریت آرا در جبهه مردمی

اسامی ۱۴ نامزد برتر جبهه مردمی نیروهای انقلاب که در انتخابات اولین مجمع عمومی انتخاب شدند به ترتیب الفبا منتشر شد.

مذاکره با ک داهای شاخص جبهه مردمی آغاز شد

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی گفت: شورای مرکزی جبهه مردمی با ۱۴ ک داهای شاخص این جبهه مذاکره می کند تا برنامه آنها را اخذ کند تا در نهایت هر کدام که حاضر به همکاری شدند، به مجمع عمومی معرفی شوند.

اسامی 21 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی

ک داهای ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند.

ک دای جبهه مردمی انتخاب شدند

دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی امروز با حضور سه هزار نفر از اعضای مجمع و شخصیت های برگزار و رئیسی، زاکانی، بذ اش، قالیباف و فتاح به عنوان ۵ ک دای جبهه مردمی انتخاب شدند.

اعضای هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی مشخص شدند+اسامی

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی این جبهه، اسامی اعضای منتخب هیأت رئیسه را اعلام کرد.

اعضای هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی مشخص شدند + اسامی

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی این جبهه، اسامی اعضای منتخب هیأت رئیسه را اعلام کرد.

اعضای هیات رئیسه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» انتخاب شدند + اسامی

سخنگوی شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی گفت: در اولین نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروی انقلاب ی اعضای هیأت رئیسه این جبهه انتخاب شدند.

اسامی ک دای برتر ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب

همشهری آنلاین: اسامی ۱۴ ک دای برتر ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب که توسط اعضای مجمع عمومی این جبهه انتخاب شدند، مشخص شد.

50 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری به جبهه مردمی نیروهای انقلاب معرفی شدند

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب با بیان اینکه اولین مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب پنجشنبه در مجتمع شهر آفتاب برگزار خواهد شد،گفت: دوبار قصد برگزاری مراسم داشتیم که مورد برخی بی مهری ها قرار گرفتیم.

5 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب انتخاب شدند + اسامی

دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی صبح امروز 17 فروردین ماه با حضور سه هزار نفر در مجتمع فرهنگی شهر آفتاب در حال برگزاری است.

اسامی 10 ک دای جبهه مردمی انقلاب در دومین مجمع ملی اعلام می شود

رئیس هیئت موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: پس از معرفی و بررسی 10 ک دای جبهه مردمی در شورای مرکزی، اسامی آنها در دومین مجمع ملی اعلام می شود.

21 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند

قرار است امروز طی رای گیری ۱۰ نفر انتخاب شوند. نوشته 21 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند اولین بار در اخبار پدیدار شد.

هیات رییسه جبهه مردمی مشخص شد+ اسامی

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی این جبهه اسامی اعضای منتخب هیأت رئیسه را اعلام کرد.

نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب برای ریاست جمهوری مشخص شدند

پنج نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی پس از پایان شمارش آراء معرفی شدند.

رونمایی از نامزد جمنا

دنیای اقتصاد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) روز گذشته اسامی ۱۴ نامزد برتر این جبهه را که در انتخابات اولین مجمع عمومی انتخاب شدند به ترتیب الفبا منتشر کرد. لیستی که مهرداد بذ اش و سعید جلیلی و حمیدرضا حاجی بابایی نفرات اول تا سوم آن را تشکیل می دهند. بنابر این گزارش، شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی اسامی را به مجمع ملی دوم جبهه که روز ۱۷ فروردین برگزار می شود ارائه خواهد کرد تا از میان آنها ۵ نفر مجددا انتخاب شوند.

نخستین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی به پایان رسید/ 21 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند

مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی صبح امروز در مجموعه "شهر آفتاب" برگزار شد.

نخستین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی پایان یافت/ 21 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند

مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی صبح امروز در مجموعه "شهر آفتاب" برگزار شد.

پنج ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی معرفی شدند+جزئیات

دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی امروز(پنج شنبه) در مجموعه شهر آفتاب و با حضور 3 هزار نفر از نمایندگان اقشار مختلف مردمی برگزار شد.

جزئیات دومین جلسه شورای مرکزی «جبهه مردمی»/ برگزاری مجمع دوم فروردین / اعضای هیأت اجرایی مشخص شدند

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی از برگزاری نشست فردا برای انسجام فکری و هم شی درونی با حضور 21 نامزد این جبهه خبر داد.

اعضای هیات رئیسه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» انتخاب شدند

در اولین نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروی انقلاب ی اعضای هیأت رئیسه این جبهه انتخاب شدند.

اسامی نهایی منتخبان جبهه مردمی قطعی نشده است

جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی اعلام کرد اسامی نهایی منتخبان این جبهه هنوز قطعی نشده است.

اعضای جمنا بار دیگر دور هم جمع شدند

اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی عصر امروز برای تقدیر از نامزدها و فعالان اقشاری جبهه منا دور هم جمع شدند.

ک داهای نهایی حائز اکثریت آرا جبهه مردمی نیروهای انقلاب مشخص شدند+ اسامی

ک داهای نهایی حائز اکثریت آرا جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی برای انتخابات ریاست جمهوری 96 مشخص شدند.

5 ک دای نهایی جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شدند/قالیباف: درصورت ک داتوری از سازوکار جبهه حمایت می کنم/زاکانی: می توان در 4 س

دومین مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» صبح امروز با حضور سه هزار نفر از اعضای مجمع، رئیس و اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی و برخی از شخصیت های برجسته برگزار شد.

منتخبان ورزشی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی مشخص شدند

انتخابات کمیته ورزش جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی سوم اسفندماه برگزار و منتخبان ورزشی این جبهه مشخص شدند.

3 هزار نفری جبهه مردمی نیروهای انقلاب پایان یافت/ اسامی ک دای «جبهه مردمی» در دومین مجمع ملی اعلام می شود

نخستین نشست مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در شهر آفتاب برگزار شد.

ک دای مورد حمایت جبهه مردمی اعلام شدند + اسامی

۱۰ ک دای مورد حمایت جبهه مردمی اعلام شدند

اعضای شورای مرکزی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» مشخص شدند

مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی روز گذشته (پنج شنبه 5 اسفند) در مجموعه شهر آفتاب با حضور بیش 2000 نفر از اعضای این جبهه از سراسر کشور برگزار شد.

تعیین هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب

همشهری آنلاین: سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی این جبهه، اسامی اعضای منتخب هیأت رئیسه را اعلام کرد.

زندگی نامه و فعالیت های و اجرایی ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی + تصاویر

پنج ک دا از میان ۱۰ ک که در مجمع ملی اول انتخاب شده بودند، به عنوان نامزدهای آینده جبهه انقلاب تا به اینجا معرفی شدند.

انتخابات 96 گام اول «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی»/ جبهه مردمی نقش تاثیرگذاری بین نیروهای انقل دارد

سخنگوی جامعه ت مبارز جبهه مردمی با اشاره به تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی، گفت: باتوجه به اینکه اکثر شخصیت ها، احزاب و جمعیت های انقل به این جبهه پیوستند، جبهه مردمی نقش تاثیرگذاری را بین نیروهای انقل دارد.

5 نامزد جبهه مردمی روز 17 فروردین مشخص و اعلام می شود

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی جزئیات برگزاری مجمع دوم جبهه مردمی را تشریح کرد.

حمایت جبهه ایستادگی از «جبهه مردمی»

عضو شورای عالی جبهه ایستادگی تاکید کرد:شورای مرکزی «جبهه ایستادگی» با تمام قوا حامی و در کنار «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» تا روز موعود خواهد بود.

5 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب انتخاب شدند

5 ک دای جبهه مردمی نیروهای انقلاب در دومین مجمع ملی این جبهه انتخاب شدند.

ارتباط تلفنی 2 مرکز مخابراتی تهران از فردا مختل می شود

ارتباط تلفنی مرکزهای مخابرات شهید جعفری و مخابرات شهرقدس برای عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (پنجشنبه) مختل می شود.

ک دای جبهه مردمی معرفی شدند اسامی