onepx



onepx - icon pack 5.1 - مجموعه آی وان پی ای اندروید

پس از معرفی چند مجموعه آی با امتیاز بالا در این پست هم به معرفی یکی دیگر از این مجموعه آی ها میپردازیم. onepx (go apex nova theme) مجموعه آی مسطح و باکیفیتی برای لانچرهای شناخته شده اندروید است. این مجموعه علاوه بر آی ها دارای والپیپرهای رنگارنگی نیز بوده و با لانچرهای زیر بهترین سازگاری را دارد:nova launche x launchergo launcherholo launchersmart launcheradw launcher(onepx (go apex nova theme امتیاز بسیار بالای 4.9 را در گوگل پلی ثبت کرده است.

onepx - icon pack 5.2 - مجموعه آی وان پی ای اندروید

پس از معرفی چند مجموعه آی با امتیاز بالا در این پست هم به معرفی یکی دیگر از این مجموعه آی ها میپردازیم. onepx (go apex nova theme) مجموعه آی مسطح و باکیفیتی برای لانچرهای شناخته شده اندروید است. این مجموعه علاوه بر آی ها دارای والپیپرهای رنگارنگی نیز بوده و با لانچرهای زیر بهترین سازگاری را دارد:nova launche x launchergo launcherholo launchersmart launcheradw launcher(onepx (go apex nova theme امتیاز بسیار بالای 4.9 را در گوگل پلی ثبت کرده است.

onepx